TŠ Obrenovac – Učenici sami kreiraju nastavna sredstva

SCADA

Mini SCADA aplikacija

U Tehničkoj školi Obrenovac se nalazi više praktičnih aplikacija iz oblasti industrijske automatizacije koje su realizovane od strane samih učenika pomoću PLC uređaja i druge savremene opreme za automatizaciju procesa. Ove praktične aplikacije se realizuju tako da se kasnije mogu koristiti i u nastavi kao nastavna sredstva. Škola ima SIEMENS-ove Simatic S7-200 i LOGO! PLC-ove, jedan OMRON-ov CPM1A PLC, SIEMENS-ov frekventni regulator Sinamics G110, industrijski GSM modem mc35i i drugu opremu za realizaciju zadataka iz procesnog upravljanja.
Jedna od aplikacija realizovanih u školi se ne može koristiti kao nastavno sredstvo ali je svakako od velike koristi samoj školi. Reč je o potpuno automatizovanom školskom zvonu u kome se kao upravljački uređaj koristi mali LOGO! PLC. Aplikacija je jednostavno i efikasno osmišljenja, interfejs prema operateru je jednostavan i omogućava lako upravljanje delom i zbog postojanja displeja koji ukazuje korisniku na opciju koju je trenutno izabrao (ručni ili automatski režim rada, trajanje časova od 30 ili 45 minuta).

Pokretna traka - Maturski rad Milorada Jovanovića

Pokretna traka – Maturski rad Milorada Jovanovića

U laboratorijama i kabinetima nalaze se drugi maturski radovi, računarski miš povezan na frekventni regulator kojim se upravlja motorom, aplikacija sa PLC-om i GSM modemom, Model parkinga kojim se upravlja pomoću PLC-a, SCADA aplikacija za monitoring i arhiviranje sa jednostavnim i lako prilagodljivim korisničkim grafičkim interfejsom, Model pokretne trake itd.
Interesovanje i angažovanje učenika je za svaku pohvalu, naročito kad se uzme u obzir da se sve realizuje sa skromnim sredstvima. Neki maturski radovi predstavljaju zaista ozbiljne i profesionalno urađene aplikacije. Da bi vremenski sve to moglo da se postigne blok nastava iz nekih predmeta je organizovana u školi upravo zbog toga da bi učenici u toku nje uz pomoć profesora isprojektovali, instalirali i ožičavali svoje praktične aplikacije. Sve u svemu, zaista impresivno…

Redakcija PLC internet magazina / avgust 2013

Tehnička škola Obrenovac
tel: +(381) 11 8721-178
fax: +(381) 11 8721-178
Kralja Petra I 12, Obrenovac

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)