Šta je PLC?

Programabilni relej, industrijski računar ili nešto sasvim drugo?

Relej, PLC i računar

Kada bismo na jednom mestu okupili stručnjake različitih profila koji nemaju iskustva sa automatizacijom procesa i predstavili im PLC, i pritom im postavili pitanje iz naslova ovog teksta, verovatno bismo dobili zanimljive i različite odgovore.

Oni kojima je elektrotehnika i elektromehanika glavna oblast interesovanja bi odmah zaključili da je PLC neka vrsta programabilnog relejnog uređaja koji otvaranjem i zatvaranjem svojih relejnih izlaznih kontakta može upravljati uključivanjem i isključivanjem više izlaznih uređaja istovremeno. Oni drugi, koji dobro poznaju informacione tehnologije i arhitekturu računara, primećuju najpre da je PLC neka specifična vrsta računarskog uređaja jer poseduje procesor i memoriju, koji su mu kao i kod klasičnih računarskih sistema, neophodni da bi zahtevani upravljački program mogao da se izvršava.

I jedni i drugi su u pravu. PLC ima mogućnost  programabilnog upravljanja svojim relejnim (digitalnim) izlazima. U stvari, PLC je prvobitno i nastao kao uređaj koji je zamenio dotadasnje upravljačke relejne mreže. Međutim, PLC je danas mnogo više od programabilnog  releja koji samo otvara i zatvara izlazne kontakte. Današnji PLC-ovi predstavljaju jedan efikasan i moćan sistem koji može da prati i upravlja radom i do nekoliko hiljada ulaza i izlaza. PLC-ovi danas mogu da obavljaju ne samo klasično upravljanje po principu uključivanja i  isključivanja uređaja već kompleksnu kontrolu rada najsloženijih i najraznovrsnijih aktuatora, pritom realizujući složene tehnološke funkcije kao što su PID regulacija, pozicioniranje i kontrola osa itd. Jedna od značajnih funkcionalnosti današnjih PLC-ova predstavljaju i njihove komunikacione mogućnosti, odnosno mogućnosti umrežavanja i realizovanja različitih komunikacionih zadataka. PLC se takođe može smatrati i jednom specijalnom vrstom računara čija je namena upravljanje različitim vrstama industrijskih procesa. Njegova arhitektura je u mnogome slična arhitekturi standardnih personalnih računara, ali je takođe i specifična jer je prilagođena njegovoj nameni. PLC ima procesor i memoriju, po kojima je sličan standardnim računarima, ali ima i specifičan ulazno-izlazni interfejs po kome se od njih razlikuje. PLC nema spoljnu memoriju, već koristi samo memoriju koja je ugrađena u procesorski modul, što ga takođe čini specifičnim računarskim uređajem.

Po definiciji koju je objavila NEMA (američka asocijacija proizvođača električnih uređaja), programabilni logički kontroler je „digitalni elektronski uređaj koji koristi programabilnu memoriju za smeštanje instrukcija koje izvršavaju specifične funkcije kao što su sekvencijalno izvršavanje logičkih operacija, merenje vremena, brojanje i aritmetičke operacije, pomoću kojih preko digitalnih ili analognih ulaznih modula kontroliše različite tipove mašina ili procesa.“

Jednostavnije bi PLC mogli da definišemo kao specijalni industrijski računarski uređaj koji prima signale sa procesa i na osnovu njih vrši upravljanje određenim izlaznim uređajima na procesu, i koji takođe ima i mogućnost razmene podataka sa drugim PLC-ovima, računarima i trećim uređajima.

Tekst i slike preuzeti iz knjige “Programabilni Logički Kontroleri – Uvod u programiranje i primenu”- autor Dragan M. Marinković.

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)