Pristup LOGO! PLC-u putem interneta i android aplikacija

Kompanija PIN d.o.o. Beograd je kao partner SIEMENS-a i distributer mikrosistema obezbedila svojim klijentima mogućnost da i lično putem interneta isprobaju najnovije mogućnosti LOGO! PLC-a koje se odnose na pristup putem interneta i android aplikacija.

U prostorijama PIN d.o.o. Beograd postavljen je jedan PLC i povezan na stalnu internet konekciju, da bi korisnici mogli da mu pristupaju 24h dnevno.

Pristup LOGO!-u putem android aplikacije

Pristup LOGO!-u putem android aplikacije

Neophodni uslovi koje je neophodno ispuniti da bi online pristup bio moguć su sledeći:
- korisnik mora da ima instaliran softver LOGO! Soft Comfort V7,
- korisnik mora da izvrsi download aplikativnog softvera (koji se nalazi na sajtu PIN-a), jer je online pristup LOGO! PLC-u moguć jedino ako i klijent na svom računaru ima otvoren isti aplikativni softver kao onaj koji se nalazi u samom kontroleru.

Nakon što se ispune prethodno navedeni uslovi neophodno je pravilno upisati Ethernet parametre (IP adresu, Subnet mask, Gateway) u LOGO! Soft Comfortu kako bi konekcija bila uspostavljena. Na web stranicam PIN-a nalazi se uputstvo koje na jednostavan način vodi kroz celu proceduru podešavanja.

Pristup LOGO! PLC-u putem android aplikacije je još jednostavniji. Neophodno je samo instalirati LOGO! android aplikaciju i ukucati korektnu IP adresu preko koje se pristupa PLC-u.

Android aplikacija pod nazivom “LOGO! App”je upravo i kreirana kao alat koji omogućava daljinsko upravljanje i monitoring LOGO! uređaja. Daljinski pristup može se izvršiti putem WLAN mreže ili putem interneta. Preko “LOGO! App” može se menjati vreme ili očitati verzija firmvera. Osim ovog, može se izvršiti i monitoring I/O statusa, VM vrednosti, a mogu se dobiti i dijagnostičke informacije. Monitoring VM vrednosti se takođe može vršiti i preko trendova.

Web strana PIN d.o.o. za preuzimanje uputstva, aplikativnog softvera i “LOGO app”

Redakcija PLC internet magazina / mart 2013

PIN d.o.o. Beograd
Kontakt:
Adresa: Miklošiceva 38, Beograd
Telefon: 011/7445821, 011/7445823, 064/8224011
e-mail: pinbg@sbb.rs, pin@yubc.net
Web sajt: www.pindoo.co.rs

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)