Mikro Kontrol – Izabran u društvo najboljih sistem integratora na svetu

Rangiranje sistem integratora koje svake godine organizuje Control Engineering je ove godine na listu “100 sistem integrator giganata” uvrstilo i jednu kompaniju iz Srbije. Mikro Kontrol, kompanija sa sedištem u Beogradu, je na ovoj listi rangirana na 67-oj poziciji. Veliki uspeh za jednu firmu sa ovih prostora, a naročito ako se ima u vidu da većina kompanija sa ovog spiska ima svoje sedište u Sjedinjenim Američkim Državama i da se ispred Mikro Kontrola nalazi samo 15 svetskih kompanija koje se ne nalaze na teritoriji SAD.

Mikro Kontrol u društvu najboljih

Mikro Kontrol u društvu najboljih

Analizom je obuhvaćeno 2.387 sistem integratora, a najbolji su se izdvojili na osnovu sagledavanja godišnjeg prihoda, broja zaposlenih, baze klijenata, profesionalne orjentisanosti, tehničkog znanja i osposobljenosti kadrova, iskustva, mogućnosti kontinuiranog unapređenja znanja zaposlenih, kao i izazova sa kojima se preduzeće suočava.

Jedan od projekata realizovanih za FIAT

Jedan od projekata realizovanih za FIAT

Kompanija Mikro Kontrol je osnovana 1996. godine a njeno polje delovanja su inženjering u sferi automatizacije industrije i elektroenergetski sistemi. Mikro Kontrol ima veliki broj referenci u različitim oblastima industrije: rudarstva, crne i obojene metalurgije, prerade voda, metaloprerađivačke industrije, prehrambene i hemijske industrije, industrije guma i građevinskog materijala, toplifikacije, trafo stanica …

Mikro Kontrol obezbeđuje: izradu tehičke dokumentacije, proizvodnju i isporuku elektro opreme, izvođenje elektro monterskih i instalaterskih radova, izradu PLC i SCADA softvera i puštanje sistema u rad. Koriste se najmoderniji softverski alati: PCS7, Simatic S7, WinCC, CX One, Sysmac Studio, paketi za elektro projektovanje EPLAN i ACAD, paketi za SCADA sisteme iFIX i InTouch Wonderware.

Kompanija ima ugovorenu partnersku saradnju sa više svetskih firmi. Najznačajniji partneri su OMRON, SIEMENS, ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, SOLCON, SIPOS. Mikro Kontrol je Solution Partner firme Siemens za oblast industrijske automatizacije i pogonske tehnike.

please install flash

Redakcija PLC internet magazina / novembar 2013

MIKRO KONTROL d.o.o.
KONTAKT:
Vase Pelagića 30
11000 Beograd, Srbija
telefon: 011/3699 080 , 3699 939
email: office@mikrokontrol.rs

Predstavništvo u Nišu
Jovana Ristića 11
18000 Niš, Srbija
telefon: 018/4511 884, 4519 192
email: nis@mikrokontrol.rs

Predstavništvo u Novom Sadu
Drinska 1
21000 Novi Sad, Srbija
telefon: 021/246 95 01 , 246 65 43
email: ns@mikrokontrol.rs

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)