Izbor PLC programskog jezika

Izbor programskog jezika koji će programer koristiti za programiranje PLC-a zavisi od više faktora: od ličnih afiniteta programera, mogućnosti PLC-a, specifičnosti projektnog zahteva itd. U nekim prilikama je zaista pogodnije koristiti jedne programske jezike, dok se u nekim drugim prilikama drugi programski jezici nameću kao bolje rešenje.

Lista instrukcija ili IL je programski jezik koji je blizak svakome ko ima iskustva sa programiranjem mikroprocesora ili programiranjem u asemblerskom jeziku. Ovaj jezik se sadrži od koda sa mnogo programskih linija, i u njemu svaka linija predstavlja jednu operaciju. Ukoliko programer koristi samo IEC definisane instrukcije, program napisan u ovom jeziku se lako može prilagođavati različitom hardveru. IL jezik je jezik najnižeg nivoa pa se kao takav i izvršava mnogo brže od grafički orjentisanih jezika kao što je naprimer jezik lestvičastih dijagrama. Takođe, prednost ovog jezika je i to što program napisan u njemu zahteva mnogo manje prostora u memoriji. Međutim, bez obzira na prednosti koje obezbeđuje programerima, veliki njegov nedostatak je taj što nije omiljen među krajnjim korisnicima, inženjerima održavanja i servisnim inženjerima jer nema preglednu grafičku strukturu koja omogućava laku preglednost i brzo delovanje u slučaju kvarova i eventualni izmena.ktora: od ličnih afiniteta programera, mogućnosti PLC-a, specifičnosti projektnog zahteva itd. U nekim prilikama je zaista pogodnije koristiti jedne programske jezike, dok se u nekim drugim prilikama drugi programski jezici nameću kao bolje rešenje.

ST je jezik koji je sličan višim programskim jezicima kao što su PASCAL ili C. Trigonometrijska izračunavanja i analize podataka se mogu izvršiti značajno lakše u ovom jeziku nego u jeziku lestvičastih dijagrama ili IL jeziku. Prednost ovog jezika je u tome što danas većina tek diplomiranih inženjera ima više iskustva u računarskim programskim jezicima, nego u razumevanju relejnih i električnih mreža, pa samim tim mogu biti i više produktivniji u programiranju u ST jeziku nego u jeziku lestvičastih dijagrama. Njegov nedostatak je što nije blizak većini inženjera koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa PLC-ovima, odnosno struktura programa napisanog u ST-u nije familijarna većini inženjera koji rade na održavanju ili servisiranju PLC-ova.

Činjenica je da su lestvičasti dijagrami najzastupljeniji programski jezici kad je u pitanju programiranje PLC-ova. Njihova ogromna prednost je u tome što su slični konvencionalnim električnim relejnim dijagramima, pa uz malo truda mogu biti razumljivi i ljudima koji nemaju programerska iskustva i sposobnosti, a poseduju znanja iz oblasti elektrotehnike. Njihova mana je to što u slučaju značajnog povećanja veličine programa postaju sve teži za čitanje i razumevanje, pa je neophodno dobro i promišljeno dokumentovati i komentarisati programske linije i delove programa.

Posle lestvičastog dijagrama drugi najzastupljeniji jezik je zasigurno jezik Funkcijskih Blok Dijagrama. Pomoću FBD jezika formira se struktura programa koju je lako pratiti. Sa izlaza jednog bloka ide se na ulaz drugog bloka, tako da se praćenjem različitih putanja u okviru programa može lako ustanoviti funkcija određenih delova programa. Ovaj jezik predstavlja dobar izbor za početnike koji imaju samo osnovna znanja iz digitalne elektronike, a nikakvog iskustva u radu sa relejnom logikom.

7 Siemens-ov S7-Graph jezik (u klasi SFC jezika)

7 Siemens-ov S7-Graph jezik (u klasi SFC jezika)

Koncept SFC jezika je jednostavan. Ceo program je podeljen i grupisan u akcione blokove. Akcioni blok u okviru koga se nalazi programski kod, napisan u jeziku po izbor programera, je aktivan sve dok sledeći akcioni blok ne počne da se izvršava. Da bi se izvršio prelaz na sledeći akcioni blok neophodno je naravno da se ispune odgovarajući uslovi. Na drugoj strani, ovaj stil programiranja nije pogodan za bilo koju aplikaciju, jer korišćenje ovog jezika može u nekim slučajevima da unese u strukturu programa nepotrebnu kompleksnost. Takođe, još jedan nedostatak ovakvog programiranja je što zahteva dosta vremena za pripremu i planiranje pre nego što se uopšte počne sa programiranjem jer u suprotnom SFC može biti izuzetno težak za praćenje. Program napisan u SFC-u se izvršava sporije od programa pisanih u drugim jezicima, a takođe je i nemoguće izvršiti njegovu konverziju u druge jezike. IL, Funkcijski blokovi i Lestvičasti dijagrami se lako mogu prevesti jedan u drugi, dok sa SFC-om to nije slučaj. Sve u svemu, ovaj programski jezik se može razmotriti kao dobro rešenje u slučajevima kad je hardver PLC-a moćan, odnosno ima brzinu i memoriju dovoljnu da isprati zahteve SFC programa, i naravno kad su lični afiniteti i sposobnosti programera ili krajnjeg korisnika više okrenute ovom programskom jeziku. Još jedna prednost ovog jezika je i to što je pogodan za krajnjeg korisnika i servisera koji brzo može da ustanovi u okviru kog programskog akcionog bloka se javio zastoj ili kvar.

SIEMENS-ov programski jezik STEP 7, koji predstavlja inženjerski softver za programiranje PLC-ova, je u potpunosti kompatibilan sa standardom  IEC 61131-3, tako da on programeru nudi mogućnost korišćenja svih programskih jezika definisanih ovim standardom. Osim Laddera, FBD-a i IL-a(Statement List), Step 7 omogućava i korišćenje S7-SCL jezika (koji je u stvari ST jezik) i  S7-Graph jezika (koji predstavlja SFC jezik po IEC 61131-3 standardu).

Parametri za izbor programskog jezika

Parametri za izbor programskog jezika

Tekst i slike preuzeti iz knjige “Programabilni Logički Kontroleri – Uvod u programiranje i primenu”- autor Dragan M. Marinković.

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)