Mašine za doziranje i pakovanje – HERMETIK-VAR Smederevo

POLUAUTOMATSKI SPIRALNI DOZATOR SA ELEKTRONSKOM VAGOM ZA DOZIRANJE KUKURUZA KOKIČARA - "POP CORN"

Dozator sa elektronskom vagom za doziranje kukuruza kokičara – “POP CORN”

PLC uređaji značajnu primenu imaju i u proizvodnji mašina za pakovanje i doziranje. Jedna od firmi koja je već dugo u toj oblasti je svakako i HERMETIK-VAR iz Smedereva. HERMETIK-VAR je osnovana 1990.godine i bavi se proizvodnjom mašina za pakovanje i doziranje i razvojem mašinstva i elektronike u te svrhe.
Iz razgovora sa vlasnikom, g-dinom Slobodanom Milijanovićem saznajemo da je kao plod dugogodišnjeg rada i iskustva realizovan značajan broj projekata automatskih i poluautomatskih linija za doziranje i pakovanje sitnozrnastih i praškastih materija, čestica granulacije od 1 mikrona i pakovanja do 1 grama. U svojim mašinama firma HERMETIK-VAR ugrađuje PLC-ove koje odlikuje visoka pouzdanost i stabilnost u radu. Između ostalih to su i LOGO! PLC-ovi kompanije SIEMENS.
Proizvodni program firme HERMETIK-VAR obuhvata program automatskih i poluatomatskih pakerica, dozatora i varilica, kao i izradu prototipova po zahtevu. Šećer, so, začin, sušeno voće, kafa, kokice, kapućino, bombone, kikiriki, brašno, čaj, bilje i biljne mešavine, začini, samo su neki od primera praškastih i zrnastih materijala za koje su u proteklom periodu konstruisane mašine za pakovanje.

Pakovanje kukuruza kokičara za mikrotalasne rerne

Pakovanje kukuruza kokičara za mikrotalasne rerne

Mašina sa slike predstavlja dozator koji služi za doziranje smese kukuruza kokičara u palminom ulju. Ovakav način pakovanja je namenjen za korišćenje u mikrotalasnoj rerni. Homogena smesa kokičara i palminog ulja može biti obogaćena raznim aromama i dodacima radi dobijanja ukusa. Kao takva usipava se u koš mašine kapaciteta do 15 kg.

Na tas elektronske HBM vage postavlja se amblaža – kesa u koju mašina na zadatu komandu preko nožne elektro papuče vrši doziranje smese u količini od 100g. Mašina vrši regulisanje brzine rada motora i ujedno doziranja preko frekventnog regulatora! Kapacitet mašine je 300 razmeravanja/sat. Kesa koja se koristi je papirna – multipak koja se zatim zavaruje na varilici sa trajnim grejačima. Ovakva kesa koja se ujedno i koristi za upotrebu u mikrorerni, zbog estetskog izgleda se zavaruje u reklamno odštampanoj kesi od polipropilena koja se takođe vari na varilici!

HERMETIK-VAR u svom proizvodnom programu nudi sledeće mašine:

Automatske linije:
-Automatska ukoračena linija za pakovanje ugostiteljskog šećera
-Automatska linija za šećer, zrnaste i praškaste materijale
-Automatska linija za šećer u cevastim i pljosnatim pakovanjima

Poluautomatske linije:
-Poluautomatska linija šećer i zrnaste materijale
-Poluautomatska linija za šećer u cevastim pakovanjima i kašičice
-Poluautomatska linija za praškaste materijale
-Poluautomatski dozator sa volumenskim razmeravanjem
-Poluautomatski vibro dozator sa digitalnom vagom
-Poluautomatski dozator sa nagibnom vagom

-Dozator sa spiralom i digitalnim razmeravanjem za praškaste materijale – NOVO!
-Dozator za punjenje smese kokičara za mikro rerne – “POP-CORN” – NOVO!

-Varilica za proizvodnju i varenje polietilenskih vreća
-Varilica za zavarivanje polipropilenskih kesa
-Elektromagnetna varilica za zavarivanje PP ambalaže
-Mašina za punjenje i zavarivanje plastičnih tuba

-Mašina za flexo štampu

Redakcija PLC internet magazina / septembar 2013

HERMETIK-VAR SMEDEREVO
Kontakt:
Gorička 129, Smederevo
hermetik@verat.net
office@hermetik-var.com
+381 64 189-0936

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)