Dijagnostika zastoja i problema u radu na mašinama i proizvodnim linijama

baziranim na Simatic S5/S7 sistemima

      Savremena industrijska proizvodnja, bazirana na velikoj produkciji i visokom kvalitetu proizvoda, nameće brz tempo proizvodnje, koji se takođe reflektuje i na polju održavanja mašina i proizvodnih linija, pa se zahteva brzo reagovanje u neregularnim i havarijskim uslovima. Obzirom da su nova tehnologija i nova oprema sve više zastupljene i na našim prostorima, javlja se potreba za naprednijim preventivnim i interventnim odrzavanjem.

      Trend u svetu, koji će sigurno doći i kod nas, je da postoje specijalizovane kompanije za elektro održavanje proizvodnih firmi. Ovo je sigurno jeftiniji i efikasniji način od onog starog da svaka firma ima svoje održavanje. SDB Design vidi svoju šansu upravo u ovoj oblasti preventivnog i interventnog održavanja.

Izgled SCADA ekrana pruzet sa jedne od realizovanih aplikacija

Izgled SCADA ekrana pruzet sa jedne od realizovanih aplikacija

      Vlasnik firme SDB Design, g-din Dejan Božić je prva radna iskustva sticao u našoj najvećoj kompaniji za proizvodnju mašina i opreme IVO LOLA RIBAR, koja na žalost više ne postoji. Kasnije, bilo je dobrih projekata u kompanijama EXOR i ABB. Angažovanja i saradnje je bilo i sa firmama ATM d.o.o. Beograd i SIEMENS. Svi projekti bili su po principu “ključ u ruke”, što znači od baznog inženjeringa do dokazivanja kapaciteta proizvodne linije tj. fabrike. Bilo je projekata iz oblasti industrije proizvodnje građevinskog materijala, proizvodnje vode za piće, metalurgije, površinskih kopova, proizvodnje hrane, toplana, auto industrije, reciklaže otpadnog materijala, saobraćajne infrastrukture. Svoje ranije iskustvo u drugim kompanijama g-din Božić je iskoristio da klijentima svoje firme SDB Design ponudi koncept poslovanja koji nudi stabilno i pouzdano partnerstvo, čime klijenti dobijaju sigurnost i poverenje.

      U industrijskoj proizvodnji mora da postoji dobro organizovana služba održavanja koja ima unapred definisane radne zadatke i tempo rada u smislu nabavke rezervnih delova, utvrđivanja rasporeda remonta i reparacije i slično, ali koja ima mogućnost i da na efikasan način utvrdi osnovnu dijagnostiku u radu mašine i uspostavi kontakt sa profesionalnom službom održavanja za koju je zadužena specijalizovana partnerska firma. Saradnja sa pouzdanim partnerom (firmom/kompanijom), koji vrši preventivno održavanje, ali koji može i da na zahtev za servisiranjem/otklanjanjem kvara ili zastoja da odgovori u izuzetno brzom vremenskom roku, sigurno predstavlja osnovu uspešnog i predvidivog poslovanja.

      U razgovoru sa redakcijom PLC Internet magazina, g-din Dejan Božić ističe da se glavni problemi u radu industrijskih postrojenja upravo i javljaju usled loše organizacije službe održavanja i nepostojanja pouzdanog partnera koji bi vodio računa kako o periodičnom održavanju, tako i o urgentnim reagovanjima. Problemi koji nastaju sa otkazom starih PLC konfiguracija, od kojih su neke u neprestanom radu čak i više decenija, neizostavno nameću velike glavobolje vlasnicima proizvodnih kompanija. Nepostojanje rezervnih delova za stare PLC konfiguracije i sisteme, kao i njihova visoka cena, u mnogim slučajevima nameće kao jedino rešenje modernizaciju PLC sistema.

      Firma SDB Design između ostalog nudi podršku i u radu sa SIEMENS-ovim Simatic S5 i S7 sistemima. Simatic S5 sistemi se odavno više ne proizvode i ne nalaze na tržištu. U mnogim slučajevima Simatic S5 sistemi su zamenjeni novim Simatic S7 sistemima, što se ukazalo kao neophodna mera koja sprečava glavobolje u slučaju zastoja ili otkaza.

Redakcija PLC internet magazina / april 2013

SDB Design
Kontakt:
Dejan Božić
Mob: 064/ 1178 280
dejan.bozic65@gmail.com

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)