Centar za primenjenu automatiku – Kragujevac

1997. pod okriljem Mašinskog fakulteta u Kragujevcu je osnovan Centar za primenjenu automatiku. “Primarni zadatak Centra za primenjenu automatiku (CPA) je uspostavljanje mreže institucija, firmi i pojedinaca, radi podsticanja i organizovanja edukacije i stvaralaštva, što uključuje i pružanje konkretnih stručnih, edukativnih i naučno-istraživačkih usluga” su reči prof. dr Živomira Petronijevića navedene u elaboratu o osnivanju centra.

CPA

CPA

Upravnik CPA, prof. dr Milan Matijević, govori o teškim uslovima u kojima je centar razvijan i stvaran svih ovih godina, ali kao prekretnicu posebno ističe period od 2007. do 2013. godine u kome je prostor Centra adaptiran, modernizovan i značajno opremljen. Kroz aktivnosti Centra u ovom periodu Fakultet je u oblasti automatike i mehatronike dobio nastavnu opremu u vrednosti većoj od 180.000,00 eura, čime je ceo koncept savremene edukacije podignut na jedan viši nivo. Primarni zadatak Centra je danas jednim značajnim delom usmeren na istraživački rad. U toku je izrada doktorskih disertacija koje se zajednički vode sa Integrated Systems Group, RLE, MIT, USA, a u pripremi su i nove, i u saradnji i sa drugim istraživačkim grupama i pojedincima u zemlji.

Pioneer robot

Pioneer roboti u CPA

CPA je danas integralni deo Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (do 28.07.2011, Mašinskog fakulteta u Kragujevcu), a po rečima profesora Matijevića, osnovnu snagu Centra čine doktorski studenti i saradnici od čijih rezultata, doprinosa i ličnog napretka zavisi dalja afirmacija Centra. Autoru teksta je dobro poznato sa kolikim je entuzijazmom, ličnim trudom i zalaganjem profesor Matijević učestvovao u razvoju Centra, međutim on lično u prvi plan uvek ističe svoje prethodnike, svoje saradnike i svoje studente i govori da je celokupan rezultat delo jednog timskog rada.

Redakcija PLC internet magazina / april 2014

FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Sestre Janjić 6,
34000 Kragujevac. Srbija
Tel: + 381 34 335 990
Fax: + 381 34 333 192
E-Mail: kontakt@fink.rs
http://www.mfkg.rs/

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)