Obrazovanje

Obrazovanje na fakultetima i visoko-školskim institucijama

Obrazovanje iz oblasti industijske automatike, automatskog upravljanja, PLC-ova, robotike i sličnih tema može se dobiti na više fakulteta i visoko-školskih institucija u Srbiji. Na “Elektrotehničkom fakultetu”, Univerziteta u Beogradu ovo obrazovanje se dobija u okviru odseka “Signali i Sistemi”. Na “Elektronskom fakultetu”, Univerziteta u Nišu, ova tematika se izučava u okviru modula “Upravljanje Sistemima”. Na “Fakultetu Tehničkih Nauka”, Univerziteta Novom Sadu, ovo obrazovanje se može dobiti na studijskim programima “Industrijsko inženjerstvo” i “Mehatronika”. Na “Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija”, Univerziteta u Beogradu postoji studijski program pod nazivom “Automatika i sistemi upravljanja vozilima”.

PLC laboratorija

PLC laboratorija

Obrazovanje u srednjim školama

Obrazovanje iz oblasti industijske automatike, automatskog upravljanja, merne i regulacione tehnike dobija se u okviru srednjeg stručnog obrazovanja u okviru više različitih obrazovnih profila. Većina tih profila pripada oblasti Elektrotehnika, a manji broj njih oblasti Mašinstvo. U okviru tih obrazovnih profila izučavaju se i sledeći predmeti:
- Osnove automatskog upravljanja,
- Sistemi automatskog upravljanja,
- Merenja u automatici,
- Mikrokontroleri,
- Programabilni logički kontroleri itd.

Srednje stručne škole
Kompletan spisak i adresar Elektrotehničkih i Tehničkih škola Srbije koje imaju obrazovne profile iz oblasti Elektrotehnika (adresar je dokument Zajednice elektrotehničkih škola Srbije) download