Mikro Kontrol kursevi

Stručni kursevi za korisnike naših proizvoda i usluga

Tim inženjera Mikro Kontrol-a organizuje stručne treninge za rad sa frekventnim regulatorima i PLC uređajima, a osim standardnih programa, organizuju se i razni tematski ili po specijalnom zahtevu pripremljeni kursevi.
Trening centar Mikro Kontrol-a koncipiran je tako da odgovori zahtevima kako početnika tako i iskusnih stručnjaka koji žele da sistematizuju i usavrše svoje znanje. Polaznik se do detalja informiše o karakteristikama uređaja i istovremeno ima priliku da obavlja prakticne vezbe.

PLC kurs

PLC kurs

PLC osnovni kurs

Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovnim karakteristikama PLC i HMI uređaja kao i praktičan deo za rad na PLC-u i operator panelu koji se sastoji od programiranja i testiranja.Kurs je namenjen inženjerima i tehničarima koji se bave održavanjem i osnovnim programiranjem programabilnih kontrolera. Polaznici se na kursu upoznaju sa osnovnim elementima konfigurisanja i programiranja operatorskog panela, kao i sa načinima razmene podataka sa PLC-om kroz primere.

PLC i HMI

Oprema za izvođenje kursa

Frekventni regulatori osnovni kurs

Kurs obuhvata upoznavanje sa osnovnim principima rada frekventnih regulatora i potrebama njihovog koriscenja kao i njihovim osnovnim funkcijama. Kurs je namenjen inženjerima i tehničarima koji se bave projektovanjem, održavanjem i puštanjem rad regulisanih elektromotornih pogona. Polaznici se upoznaju sa osnovama parametrizacije frekventnih regulatora, njihovim osnovnim funkcijama kroz rad sa softverom.
Grupe mogu imati maksimum 6 polaznika. Po završetku kursa učesnici dobijaju Mikro Kontrol sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Redakcija PLC internet magazina / februar 2014

MIKRO KONTROL d.o.o.
KONTAKT:
Vase Pelagića 30
11000 Beograd, Srbija
telefon: 011/3699 080 , 3699 939
email: office@mikrokontrol.rs

Predstavništvo u Nišu
Jovana Ristića 11
18000 Niš, Srbija
telefon: 018/4511 884, 4519 192
email: nis@mikrokontrol.rs

Predstavništvo u Novom Sadu
Drinska 1
21000 Novi Sad, Srbija
telefon: 021/246 95 01 , 246 65 43
email: ns@mikrokontrol.rs

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)