Upravljanje nivoom vode u dva rezervoara

Master rad Slavoljuba Radojevića / Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka

Rezime rada

U ovom radu je izvedeno upravljanje i nadzor dva odvojena distribuirana procesa. Oba procesa predstavljaju upravljanje nivoom vode u dva rezervoara uz pomoć dve pumpe. Dva nezavisna procesa su kontrolisana sa dva PLC kontrolera. Nadzor i upravljanje se obavlja preko Touch screen Panel-a i PC Station-a na računaru. Vizuelni nadzor se obavlja preko IP kamere. Realizovane su funkcije uključivanja i isključivanja pumpi, kontrole nivoa vode u rezervoarima prema zadatoj vrednosti i ručne kontrole vrednosti napona na pumpama. Praćenje promena procesnih vrednosti iz sistema je realizovano upisom podataka u poseban fajl.
Ključne reči: Programabilni logički kontroler, PLC, Spregnuti rezervoari, HMI, SCADA, PID upravljanje, industrijski računarski sistemi, TIA portal

Izgled SCADA ekrana

Izgled SCADA ekrana

please install flash

Download kompletnog master rada u pdf formatu

Redakcija PLC internet magazina / april 2014

FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Sestre Janjić 6,
34000 Kragujevac. Srbija
Tel: + 381 34 335 990
Fax: + 381 34 333 192
E-Mail: kontakt@fink.rs
http://www.mfkg.rs/

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)