Upravljanje liftom – ETŠ Rade Končar

U elektrotehničkoj školi Rade Končar je izveden projekat upravljanja liftom pomoću PLC-a. Maketa lifta je izrađena tako da verno opisuje sva moguća stanja i situacije koje nastaju pri radu lifta. U tu svrhu na maketi su ugrađeni granični prekidači i kontakti koji ukazuju na poziciju lifta i stanje vrata (otvorena ili zatvorena). Maketa takođe ima ugrađene tastere za pozivanje lifta, kao i svetlosne indikatore koji ukazuju na stanje lifta ili simuliraju osvetljenje u kabini lifta.

Maketa lifta

Maketa lifta

Za izradu projekta upravljanja liftom korišćen je PLC Simatic S7-200 (CPU 222), a program je kreiran u softverskom okruženju STEP 7-Micro/Win V4.0 SP5. Projekat je kreiran od strane nastavnog osoblja same škole, a najveći doprinos je dao nastavnik Miloš Ivanković koji je i izradio kompletan program za PLC. Za programiranje PLC-a, odnosno vezu između PC-a i PLC-a korišćen je SIEMENS-ov USB/PPI Multi-Master kabl.

Jedan segment programa

Jedan segment programa

Prezentaciju koja opisuje projekat, kao i kompletan PLC program možete preuzeti sa linkova ispod.
Prezentacija projekta – Download
Lift program – Download

Redakcija PLC internet magazina / februar 2014

ETŠ “Rade Končar”
tel: 011/2761-026
fax: 011/2761-963
Braće Grim 32, Beograd

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)