Regulacija temperature – Diskretna (ON/OFF) regulacija

U sudu se nalazi smeša čija temperatura treba da bude oko 75 oC. Dozvoljena su i neka odstupanja od ove vrednosti, ali pritom smeša ne sme u dužim vremenskim intervalima da se nalazi na temperaturama koje su niže od minimalne dozvoljene temperature niti na temperaturama koje su više od maksimalne dozvoljene temperature. Temperaturni senzor koji je povezan na analogni ulaz PLC-a daje informacije o temperaturi u sudu, a grejač služi za zagrevanje suda (Sl. 5.35).

Sl. 5.35 Funkcionalna šema

Sl. 5.35 Funkcionalna šema

Princip diskretne regulacije je dakle vrlo jednostavan, grejač je uključen sve dok ne dostigne neku zadatu gornju graničnu temperaturu, da bi se nakon toga isključio. Nakon što temperatura padne ispod neke donje granične temperature grejač se opet uključuje.

Sl. 5.36 Princip ON/OFF regulacije

Sl. 5.36 Princip ON/OFF regulacije

Sl. 5.37 Skaliranje signala

Sl. 5.37 Skaliranje signala

Da bi se realizovala regulacija temperature nophodno je izvršiti, prilagođavanje, odnosno skaliranje ulaznog signala. U suštini je ovaj proces neophodan uvek kad se vrši prihvatanje nekog analognog signala od strane PLC-a. Suština ovog prilagođavanja je prikazana na primeru sa slike 5.37. Kontroliše se neki proces na kome su temperature u opsegu od 0 do 100 oC a u svrhu merenja temperature koristi senzor koji daje na svom izlazu naponski signal u opsegu 0-10V DC.

PLC će preko svog A/D konvertora naponski signal pretvoriti u niz nula i jedinica. Ukupan broj različitih vrednosti koje A/D konvertor PLC-a. može da predstavi zavisi od rezolucije samog konvertora odnosno od broja bitova rasploživih za kodiranje analognog signala.
Na slici 5.38 je prikazana tabela na osnovu koje možemo da zaključimo da će PLC S7-1200 napon od 7,5V na svom analognom ulazu smestiti u svoju memoriju kao decimalnu vrednost 20736. Kao što se vidi sa tabele, ovo važi samo u slučaju kad se koriste opsezi +/-10V DC ili 0-10V DC. Zaključak koji se izvodi je da ovu vrednost (20736) u programu moramo definisati kao granicu na kojoj će se grejač uključivati i isključivati.

Sl. 5.38 Predstavljanje analognog signala u decimalnoj i heksadecimalnoj formi kod S7-1200 PLC-a

Sl. 5.38 Predstavljanje analognog signala u decimalnoj i heksadecimalnoj formi kod S7-1200 PLC-a

Na slici 5.39 je prikazano pojednostavljeno rešenje temperaturne regulacije koja je opisana na početku teksta. Umesto minimalne i maksimalne granične temperature kojima se definiše status grejača, koristi se samo jedna temperatura na kojoj će se grejač i uključivati i usključivati. Na temperaturama većim od 75 oC (što odgovara naponu od 7,5V DC na izlazu senzora ili decimalnoj vrednosti 20736 u memoriji PLC-a predviđenoj za smeštanje analognog signala) grejač će biti isključen a na temperaturama nižim od te uključen.

Sl. 5.39 Temperaturna regulacija

Sl. 5.39 Temperaturna regulacija

Tekst i slike preuzeti iz knjige “Programabilni Logički Kontroleri – Uvod u programiranje i primenu”- autor Dragan M. Marinković.

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)