Realizacija automatskog sistema pokretnih traka u proizvodnom postrojenju

U OVOM ČLANKU JE PREDSTAVLJEN DIPLOMSKI RAD INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE VUJADINA ŠOŠIĆA ODBRANJEN NA VISOKOJ ŠKOLI ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA

U diplomskom radu je kroz praktično realizovan sistem dveju međusobno zavisnih pokretnih traka prikazan realan projekt automatizacije pokretnih traka i pakovanja proizvoda u proizvodnom postrojenju. Vujadin Šošić je osim kompletne mehaničke realizacije celog modela uradio i program u Simatic STEP7-TIA Portal V12 softverskom okruženju.

Vujadin Šošić pored svog maturskog rada

Vujadin Šošić pored svog diplomskog rada

Sam diplomski baziran je na radu dveju pokretnih traka upravljanim jednosmernim motorima sa paralelnom pobudom. Pored motora, u maketi se nalaze i senzori bez kojih rad celog procesa ne bi bio moguć. Naime, senzori koji predstavljaju ulazne uređaje su u sprezi sa motorima, koji su u ovom slučaju izlazni uređaji. Ta sprega je uspostavljena preko PLC uređaja SIEMENS S7-1200 i programa koji se nalazi u njemu. Naravno, pri dobrom izvršavanju procesa pomažu i drugi mehanički delovi makete. Ceo opis rada sistema kao i uopštenog procesa automatizacije možete pogledati u radu koji se može skinuti sa naše stranice.
Diplomski rad – DOWNLOAD

please install flash

Redakcija PLC internet magazina / februar 2015

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)