Sistemska dijagnostika sa S7-1500 i TIA portalom

Zadatak
U okviru industrijske automatizacije dijagnostika uređaja, modula i mreža sve više dobija na značaju. Dijagnostika celokupnog sistema može da minimizira vreme zastoja. U ovom primeru automatizacioni zadatak se sastoji u vršenju monitoringa nad PROFINET IO periferijama sa različitim uređajima na mreži. Mogućnost dijagnostike pojedinačnih komponenti i detaljne dijagnostike celog sistema bi na ovaj način trebala da bude zagarantovana. Prioritet ovakvog koncepta je na prikupljanju i prikazivanju dijagnostičkih informacija. Slika ispod prikazuje okvirno ovaj automatizacioni zadatak.

Diag1

Rešenje
Sistemska dijagnostika je integrisana u firmveru CPU-a S7-1500 i radi nezavisno od cikličnih korisničkih programa. Ona se tako]e može koristiti takođe i u STOP modu ovog CPU-a. Bilo koja greška se detektuje odjednom i o njoj se izveštava HMI uređaj na višem hijerarhijskom nivou, web server, displej CPU-a S7-1500, LED indikatori na problematičnom modulu, kao i sam TIA portal, i to čak i u STOP modu rada samog CPU-a. Sistemska dijagnostika je prema tome uvek sinhronizovana sa aktuelnim statusom sistema.

Ova aplikacija opisuje:

- Različite mogućnosti prikazivanja sistemske dijagnostike,
- Kako se sistemska dijagnostika može konfigurisati brzo i lako, kroz nekoliko primera,
- Sistemsku dijagnostiku u okviru korisničkog programa.

Sledeće slika prikazuje najvažnije komponente ovog rešenja sa S7-1500.
Diag2

1. Uređaj detektuje grešku i šalje dijagnostičke podatke ka CPU-u kome je dodeljen.
2. CPU informiše uređaje koji su povezani sa njim a koji mogu izvršiti prikaz. Prikaz sistemske dijagnostike se osvežava/obnavlja.

Prednosti

Integrisana sistemska dijagnostika
Integrisana sistemska dijagnostika obezbeđuje punu transparentnost statusa sistema. Sistemska dijagnostika se automatski generiše.
Uniformni koncept prikazivanja
Informacije o sistemskoj dijagnostici se prikazuju kao uniformne jasne tekstualne informacije na CPU displeju, TIA portalu, HMI uređaju i web serveru.
Graduisani i klasificirani koncept prikazivanja kanala
U slučaju otkaza, dotični kanal može biti brzo detektovan i klasificiran.

Benefit

Smanjeno vreme zastoja i povećana dostupnost u okviru samog sistema zahvaljujući tačnom vizuelnom lociranju u slučaju otkaza.
Efikasna analiza otkaza kao posledica uniformnog koncepta prikazivanja otkaza.
Servisiranje je moguće i bez projektne dokumentacije.

Program
Uputstvo

PLC Internet magazin

Članak preuzet sa sajta www.automation.siemens.com

Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)