Aplikacije & Primeri

Na ovoj web strani nalaze se linkovi ka stranama na kojima se nalaze primeri programa kreirani za različite vrste PLC-ova. Neki od primera predstavljaju gotove softverske aplikacije, dok drugi predstavljaju samo nacrt ideje i potrebne opreme za njenu realizaciju.

Upravljanje nivoom vode u dva rezervoara – Master rad Slavoljuba Radojevića / Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka

Rezime rada: U ovom radu je izvedeno upravljanje i nadzor dva odvojena distribuirana procesa. Oba procesa predstavljaju upravljanje nivoom vode u dva rezervoara uz pomoć dve pumpe. Dva nezavisna procesa su kontrolisana sa dva PLC kontrolera. Nadzor i upravljanje se obavlja preko Touch screen Panel-a i PC Station-a na računaru. Vizuelni nadzor se obavlja preko IP kamere.
….ceo tekst

Upravljanje liftom – ETŠ Rade Končar
LiftProgram
U elektrotehničkoj školi Rade Končar je izveden projekat upravljanja liftom pomoću PLC-a…ceo tekst
 
Automatsko uključivanje električnih uređaja za vreme jeftine tarife

Softver je kreiran za mali SIEMENS-ov PLC LOGO!. Upotreba nedeljnog (Weekly) tajmera čini izuzetno jednostavnim ceo proces kreiranja programa….ceo tekst

Revitalizacija upravljanja svih linija na drobilani, PD RB „Kolubara” d.o.o., Lazarevac

Mikro Kontrol Beograd, u konzorcijumu sa Siemens-om Beograd, je uspešno izvršio revitalizaciju upravljanja i nadzora svih linija na drobilani. Celokupni posao je obuhvatao izradu glavnog elektro projekta, izvođačkog projekta i projekta izvedenog stanja, isporuku i montažu opreme i puštanje sistema u rad…ceo tekst

Sistemska dijagnostika sa S7-1500 i TIA Portalom

U okviru industrijske automatizacije dijagnostika uređaja, modula i mreža sve više dobija na značaju. Dijagnostika celokupnog sistema može da minimizira vreme zastoja. U ovom primeru automatizacioni zadatak se sastoji u vršenju monitoringa nad PROFINET IO periferijama sa različitim uređajima na mreži…ceo tekst

Regulacija temperature – Diskretna (ON/OFF) regulacija

Diskretna (ON/OFF) regulacija temperature
 

U sudu se nalazi smeša čija temperatura treba da bude oko 75 oC. Dozvoljena su i neka odstupanja od ove vrednosti, ali pritom smeša ne sme u dužim vremenskim intervalima da se nalazi na temperaturama koje su niže od minimalne dozvoljene temperature niti na temperaturama koje su više od maksimalne dozvoljene temperature…ceo tekst

 

 

Automation Direct
● Automation direct PLC - primeri programa (programming examples) za CPU-ove 05, 06, 105, 205, 305, 350, 405, CLICK, P300 download link
OMRON
● OMRON PLC - Primeri mogućih aplikacija link
● OMRON PLC - Primeri programa link
SIEMENS
● LOGO! - Aplikacioni primeri (Application examples) link
● SIEMENS Automation - Aplikacioni primeri za različite hardverske platforme (Application examples for all hardware platform) link