O sajtu plc.rs

Programabilni Logički Kontroleri su danas nezamenljiva komponenta savremenih upravljačkih aplikacija. U početku, Programabilni Logički Kontroleri su predstavljali ništa drugo do relejni uređaj sa pametnom elektronikom i memorijom koja je mogla da se isprogramira po želji. PLC danas je mnogo više od toga. Procesori PLC-ova obrađuju na hiljade ulaznih signala, kontrolišu na hiljade izvršnih uređaja, komuniciraju sa drugim učesnicima upravljačkog sistema preko najbržih i najpouzdanijih komunikacionih protokola.

S7-1500

Novi SIEMENS PLC (Simatic S7-1500)

Upravo zbog toga što doživljavaju neprestanu promenu i poboljšanja kako svoje hardverske arhitekture, tako i pratećeg firmvera i softverskih mogućnosti, grupica nas entuzijasta je smatrala da je neophodno popularisati ove uređaje i putem jednog ovakvog tematskog sajta. Sajt je zamišljen kao neprofitni, što znači da na njemu možete besplatno objavljivati članke o vašim aplikacijama, kao i reklamne članke. Takođe postoji i određeni broj literature koja se može besplatno preuzeti.
U nadi da će se vremenom ovaj sajt razviti u jedan zanimljiv i koristan web portal redakcija poziva sve zainteresovane da se uključe u njegovo nastajanje i njegov razvoj. kontaktirajte nas, šaljite nam vaše članke, zanimljive aplikacije i slične sadržaje kojim ćemo obogatiti ove stranice.

Srdačan Pozdrav
Redakcija Internet magazina PLC.RS

please install flash
Knjige & Literatura


Besplatan download knjiga i literature.
Online e-book knjige i literatura.
PLC knjige na srpskom jeziku. Pogledajte izbor PLC knjiga na našim web stranama...
Aplikacije & Primeri

Gotove aplikacije i primeri programa za PLC uređaje koje proizvode kompanije SIEMENS, OMRON, Automation Direct.
Pogledajte izbor PLC aplikacija i primera na našim web stranama...
Članci

Najnoviji članci na srpskom jeziku o PLC-ovima, njihovoj nameni, programiranju, aplikacijama, savremenoj industrijskoj opremi i savremenim rešenjima upravljanja industrijskim procesima.
Pogledajte izbor članaka na našim web stranama...
Pitanja & Odgovori (FAQ)